מסע ערכי - חוויתי בנושא מנהיגות ושליחות

תאריכי רישום למסע כיתות י"א בנות
התאריך: ימים שני - שלישי י"ב - י"ג בתמוז (16.7 - 15.7). המחיר לתלמיד: 150 ש"ח.
סיום מועד הרשמה: יום חמישי י"ז בתמוז (20.6)


פרטי התלמידה

.רישום לא ייחשב ללא תשלום מלא
אישור הורים (רק הורה רשאי למלא אישור זה)

שם הורה


אני מאשר לבתי להשתתף במסע ערכי- חוויתי בנושא מנהיגות ושליחות. ידוע לי שהתוכנית בית ספרית, ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

הערות שחשוב לדעת (רגישות למאכלים וכדומה)

חתימת הורים (יש לחתום עם עכבר המחשב או במסך מגע עם האצבע)
ניתן לבטל את הרישום לטיול רק עד 14 יום לפני הטיול, במייל לרב גדעון bashangi@gmail.com, ולאחר קבלת אישור שאכן הביטול התקבל.

בתום האישור נא להמתין להופעת טופס תשלום
יש להמתין לביצוע התשלום, ולא ללחוץ פעמים רבות על הכפתור מחשש לחיוב כפול
בתום החיוב, תופיע הודעת אישור על התשלום. במידה ומופיע מספר שגיאה הדבר מורה שהתשלום לא נקלט ויש לבצע אותו בשנית